Attributen tijdens PMT les

Tarieven en Vergoedingen


Tarieven

Tarieven PMT (psychomotorische therapie)

Intakegesprek of individuele sessie
Kind en jeugd: €75
Volwassenen: €80

Groepssessie
Kind en jeugd: €45
Volwassenen: €50

Bij het tarief inbegrepen
Bij de kosten van een sessie is overlegtijd met ouders en andere direct betrokkenen inbegrepen. Een sessie bestaat uit 45 min. therapie en 15 min. tijd voor voorbereiding, rapportage en kort live-, telefonisch- of mailcontact. Ter voorbereiding op een evaluatiegesprek, schrijf ik een verslag en indien gewenst, neem ik contact op met mede-professionals.

Overige kosten
Verslaglegging en extern overleg (per 30 min.):
Kind en jeugd: €37,50
Volwassenen: €40

PMT is vrijgesteld van BTW.

Praktijkafspraken
U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren, telefonisch of via de mail. Buiten kantoortijden kunt u een bericht inspreken. Als u te laat afmeldt, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Tarieven individuele en groepsbegeleiding

De tarieven worden in overleg vastgesteld.

Vergoedingen

Kwaliteitsregisters

PMT Praktijk Joehoe! is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
logo's van kwaliteitsregisters

Privacy

De praktijk/therapeut heeft een dossierplicht en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de verplichtingen als gevolg van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de beroepscode psychomotorische therapie. U kunt uw dossier altijd inzien. Meer informatie treft u in het privacydocument onderaan de pagina.

Zorgverzekering

Via zorgwijzer.nl kunt u opzoeken of PMT gedeeltelijk vergoed wordt. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Regio Midden-IJssel Oost-Veluwe

Sinds 1 augustus 2020 is PMT Praktijk Joehoe! gecontracteerd bij de diverse gemeentes in zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Uw huisarts, de praktijkondersteuner, een psycholoog, een ambulant begeleider en/of de medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) kunnen rechtstreeks naar mijn praktijk doorverwijzen. U treft het zorgaanbod in de zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe op de volgende website. Heeft u vragen, neemt u hierover gerust contact op.

Regio IJsselland

Op de volgende website treft u de gecontracteerde aanbieders, die wellicht in de toekomst open staan voor samenwerking met PMT Praktijk Joehoe!

PGB

Een andere mogelijkheid is dat PMT vergoed kan worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). PMT Praktijk Joehoe! verzorgt vaker zorg vanuit een pgb, dus neem voor vragen gerust contact op. U kunt voor vragen ook terecht op het zorgkantoor.
logo zorgwijzer

Worden mijn PMT kosten vergoed?

PMT wordt mogelijk vergoed op basis van een PGB of de jeugdwet in uw gemeente. PMT wordt altijd gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, indien u aanvullend verzekerd bent. Meer informatie treft u in de zorgwijzer.
Check uw Vergoeding